Friday, November 20, 2009

Japanese Sushi History : ประวัติของซูชิ

ซูชิ หมายถึง การรวมกันระหว่างปลากับข้าว ซูชิ มีวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่งเกิดจากความต้องการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่น

คำว่า "ซูชิ" นิยมหมายถึง นิงิริซูชิ ที่เป็นข้าวมาอัดเป็นก้อนและมีเนื้อปลาวางบนด้านหน้าเท่านั้น

ซูชิ หรือ ข้าวปั้นมีหน้า เป็นอาหารญี่ปุ่น ที่ข้าวมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชู และกินคู่กับปลา เนื้อ หรือ ของคาวชนิดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซูชิมักจะหมายถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของ ซูชิเมะชิ (寿司飯, ข้าวที่ผสมน้ำส้มสายชู) และมีหน้าแบบต่างๆเป็นหน้า ที่นิยมได้แก่ อาหารทะเล ผัก ไข่ เห็ด เนื้อที่นำมาใช้อาจจะเป็นเนื้อดิบ หรือ เนื้อที่ผ่านกระบวนการทำอาหารแล้ว สำหรับในประเทศอื่น และซูชิส่วนใหญ่มักใส่วาซาบิ บนข้าวเพื่อให้ได้ความอร่อยมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าใส่เยอะจะเผ็ดขึ้นสมองเลยทีเดียว

Japanese Sushi History : ประวัติของซูชิแม้ประวัติการทำซูชิจะมีในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน จนคนเข้าใจว่าเป็นของดั้งเดิมของญี่ปุ่น แต่เมื่อนักประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นสืบค้นหาที่มาของซูชิก็พบว่า ญี่ปุ่นรับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารประเภทปลาหมักกับข้าว มาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและลาว การหมักปลามักทำกันแพร่หลายโดยเกษตรกรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ปลูกข้าว มีข้าวบริโภคกันอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงคิดวิธีรับประทานข้าวกับปลาหมัก วัฒนธรรมการรับประทานแบบนี้เข้าสู่ญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศจีน สมัยก่อนซูซิของญี่ปุ่นเป็นปลาหมัก ไม่ใช่ปลาดิบ ตั้งแต่สมัยเอโดะจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นของทะเลสดๆ มีเครื่องเคียงเป็นขิงดอง เนื่องจากทั้งขิงดองและวะซะบิ มีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อโรค

รูปแบบของซูชิถูกพัฒนาไปตามความเหมาะสมของสังคมด้วย ในตอนที่ชาวอเมริกันรู้จัก ซูชิใหม่ ๆ เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะยอมรับ การรับประทานของดิบ จึงมีการคิดค้น ซูชิม้วนโดยใส่ไส้เป็นผักต่าง ๆ และไข่ เป็นต้น ตั้งชื่อว่าแคลิฟอเนียโรล เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และการลดน้ำหนัก ส่วนหนึ่งเพราะชาวตะวันตกคิดว่าข้าวเป็นธัญพืชด้วย

ประเภทของ ซูชิญี่ปุ่น »


AN HISTORICAL INTRODUCTION OF JAPANESE SUSHI
In this section I will introduce and give an overview of the history of sushi. Much of the history regarding sushi is only known in Japan, and I would therefore like to talk a little bit about it here and hopefully share this knowledge with those not born and raised in Japan.

Japanese Sushi History : ประวัติของซูชิThe UKIYOE print shown above here is from the latter part of the Edo era. It was made around the year 1820. If you look at the sign in the picture, you will notice a Japanese character written on it. This is the character for "sushi." This UKIYOE print is actually from a guide about Edo, used to promote the city. This print shows a typical example of one of the first sushi bars. In the late Edo era, around 1820, many stands and shops began to open and serve sushi. This is when sushi began to grow in popularity with the people of Japan.

Birth of Sushi
In Japan, historically, the oldest traditional sushi is said to have originated in Saga prefecture. This sushi is called Funa sushi. In early May, Funa (Crucian Carp), are caught along the shore (Gengoro Funa are considered the highest quality) and gutted from the mouth so the egg pouch will not be damaged or ripped in any way. After this, the Funa are washed thoroughly and wiped clean in order to perform the "shio kiri" technique. This technique requires that the fish be stuffed with salt in the mouth, and then pressed with an "omoshi" (a rock weight). After one month, the weight is taken out and the Funa is put on top of rice to be served at room temperature.

This procedure in old Japanese is called "sushi ho" and the "funa sushi" technique is considered to be derived from it. It also resulted in the basic idea of "sushi no saho" (the way sushi is made). Unfortunately it is not certain when this concept of "saho" was first developed. Around the time when this was developed however, it is known that there was a tax placed on sushi, from the end of the Nara jidai (Nara era), and until the beginning of the Heian jidai (Heian era). This was the during the Yoro era. There were a number of regulations put into place at this time, many of them applied to sushi.

In today's sushi restaurants, sushi is not said to be made (tsukuru in Japanese), but marinated (tsukeru). Therefore, the specific area where sushi is made within a particular restaurant is known as the "tsuke-ba" (marinating area).

Sushi-like items were available in other Asian countries a long time ago. About 1,000 years ago in China, there was a royal family who lived away from cities close to the ocean, so in order to get fish, they would have them salted and shipped to their residence. In Southeast Asia, about 800 years ago, there were people who salted fish and let it ferment in rice. This is very similar to "Nare sushi." Numerous facts and myths of this nature still exist today, and many of these are fairly well-known in places throughout Asia.

info/images credit: http://www.sushitrainer.com/AboutSushi/indexAboutsushi.php
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...